محصولات شرکت پردیس فوم صدرا

لیست قیمت توپ های یونولیتی (همکار)

توپ های یونولیتی

 • قطر
 • محیط
 • قیمت
 • موجود در انبار

شماره 1

 • 2 سانتی متر
 • 6.3 سانتی متر
 • 170 تومان

شماره 2

 • 3 سانتی متر
 • 9.4 سانتی متر
 • 230 تومان

شماره 3

 • 4 سانتی متر
 • 12.5 سانتی متر
 • 290 تومان

شماره 4

 • 5 سانتی متر
 • 15.7 سانتی متر
 • 350 تومان

شماره 5

 • 6 سانتی متر
 • 18.8 سانتی متر
 • 400 تومان

شماره 6

 • 7 سانتی متر
 • 22 سانتی متر
 • 500 تومان

شماره 7

 • 8 سانتی متر
 • 25 سانتی متر
 • 630 تومان

توپ های یونولیتی

 • قطر
 • محیط
 • قیمت
 • موجود در انبار

شماره 8

 • 9 سانتی متر
 • 28.3 سانتی متر
 • 860 تومان

شماره 9

 • 10 سانتی متر
 • 31.4 سانتی متر
 • 1270 تومان

شماره 10

 • 12 سانتی متر
 • 37.8 سانتی متر
 • 1600 تومان

شماره 11

 • 13.5 سانتی متر
 • 42.4 سانتی متر
 • 1750 تومان

شماره 12

 • 15 سانتی متر
 • 47 سانتی متر
 • 1850 تومان

شماره 13

 • 20 سانتی متر
 • 63 سانتی متر
 • 2900 تومان

شماره 14

 • 25 سانتی متر
 • 78.5 سانتی متر
 • 4000 تومان

 • شناور یونولیتی 4
 • 13 سانتی متر
 • وزن : 15 گرم
 • موجود

 • شناور یونولیتی 3
 • 14 سانتی متر
 • وزن 20 گرم
 • موجود

 • شناور یونولیتی 2
 • 16 سانتی متر
 • وزن :30 گرم
 • موجود

 • شناور یونولیتی 1
 • 16 سانتی متر
 • وزن : 40 گرم
 • موجود

 • یخدان 3
 • ابعاد داخلی : 14.5-14-35 سانتی متر
 • وزن : 150 گرم
 • موجود

 • یخدان 2
 • ابعاد داخلی : 23-30-40 سانتی متر
 • وزن : 500 گرم
 • موجود

 • یخدان 1
 • ابعاد داخلی : 19-41-51 سانتی متر
 • وزن :700 گرم
 • موجود

گوشه اجاق گاز

قیمت ۴۳۵ تومان

روشویی

قیمت ۱۱۲۰ تومان

گوشه اجاق گاز

قیمت ۴۳۵ تومان

گوشه ۲ سانتی

قیمت ۲۳۰ تومان

ظرف شویی فنری

قیمت ۱۹۳۵ تومان

مغری شیر ۱۰۰ عددی

قیمت ۸۴۰ تومان

گوشه بلندگو

قیمت ۴۵۰ تومان

مغری شیر ۲۵ عددی

قیمت ۴۰۰ تومان

سر شعله

قیمت ۴۴۵ تومان

روشویی ۶۱۷

قیمت ۱۱۲۰ تومان